Organizatorzy

Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

 


Patronat Honorowy

 

Dyrektor
Wielkopolskiego
Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Julian Malicki

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek 
 

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych 
 

 

Patronat Medialny

           
 

 

Komitet Organizacyjny

  
Przewodnicząca:
Anna Czapla

Wiceprzewodniczący:
Jolanta Plens-Gałąska
Bartosz Kasznia


 

Biuro Organizacyjne

'VII Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarstwa
Operacyjnego w Onkologii'


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

Anna Fetings, Event Manager, tel. + 48 601 71 29 06
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: KPielOwO@gmail.com