Organizatorzy

Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

 


Patronat Honorowy

 

Dyrektor
Wielkopolskiego
Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Julian Malicki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych

 


 
 

 
 


Patronat Medialny

           
 

 

Komitet Organizacyjny

  
Przewodnicząca:
Anna Czapla

Wiceprzewodniczący:

Beata Bożek
Bartosz Kasznia
 

Biuro Organizacyjne

'VIII Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarstwa
Operacyjnego w Onkologii'


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

Anna Fetings, Event Manager, tel. + 48 601 71 29 06
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: KPielOwO@gmail.com